Författarcoach

Vi har en inledande mejldiskussion om dina mål som författare och hur nära du tycker du är de målen idag. Vad saknas för att du ska ta dig den där sista biten?

Jag hjälper dig med handlingen, karaktärerna, språket, scenerna ­– ja, kort sagt varje del och varje moment i den kreativa processen. Som författarcoach erbjuder jag mer än bara textrespons och skrivna utlåtanden, jag kör ner händerna i samma kreativa mylla där du redan har dina och jag hjälper dig varje steg på vägen från idé till färdig bok. Om du vill. Du väljer själv graden av stöd du vill ha. Vissa delar av boken kanske skriver sig självt medan du kör fast totalt någon annanstans. Då behövs någon som kan se på materialet med fräscha ögon, som kan komma med nya infallsvinklar och möjligheter.

Pris: 12 öre per ord, inklusive moms.

För vidare kontakt når du mig på: bliutgiven (at) gmail.com